Športovo strelecký klub Strieborník
Športovo strelecký klub Strieborník
0908550925
www.zvolenskaslatina.sk
Zvolenská Slatina Borovinská cesta 1346