Športovo strelecký klub Strieborník
Športovo strelecký klub Strieborník
0908550925
www.zvolenskaslatina.sk
Zvolenská Slatina Borovinská cesta 1346
obľúbené miesto
Zameranie práce ŠSK sa sústreďuje na tieto aktivity:

- Práca s mládežou v streleckom krúžku na Základnej škole vo Zvolenskej Slatine

- Športovo strelecká aktivita v rámci okresu, kraja a SR

- Organizovanie streleckých podujatí v rámci kraja a celej SR

- Zabezpečenie služobných strelieb pre PZ, colnú správu, MV a súkromné bezpečnostné zložky

- Aktivita a pomoc členskej základne pri organizovaní kultúrno –
spoločenských podujatí v obci ( ohňostroj, spol. posedenie, preteky)

- Brigádnické aktivity na rozvoji ŠSK a údržbu strelnice

Na strelnici je možné používať všetky zbrane pušky i pištole na
bezplášťové strelivo od 22 LR až do 38 spec. Ďalej je možné na strelnici
používať zbrane s plášťovým strelivom pištole a revolvery do kal. 9mm a
samopali vz. 61 strel. 7,65, Sa vz. 58 so strelivom redukovaným.

Strelnicu STRIEBORNÍK je možné prepožičať pri dodržaní týchto stanovených podmienok. Prepožičanie strelnice je potrebé objednať písomne na uvedenej kontaktnej adrese.


Kontakt:

Jozef Pavlík – hospodár klubu

Komenského 2/590

962 01 Zvolenská Slatina

Telefón: 045/5394552    0908550925

Športovo strelecký klub Strieborník obsahuje galériu