Športovo strelecký klub Strieborník
Športovo strelecký klub Strieborník
www.zvolenskaslatina.sk