Objavuj s nami
Krátky životopis Žigmunda Luxemburského
Krátky životopis Žigmunda Luxemburského
Asi máloktorý panovník má v sebe toľko rozporov ako Žigmund Luxemburský, brandenburský markgróf, uhorský, český, rímsky a lombardský kráľ a rímsky cisár. Z udalostí jeho života by sa mohlo natočiť niekoľko filmov a ani jeden z nich by nebol v ničom rovnaký.

Keby sa narodil dnes, oslavoval by spolu s narodeninami aj sviatok svätého Valentína. Jeho otcom bol Karol IV. a mamou jeho štvrtá manželka, Alžbeta Pomoranská. Žigmund Luxemburský bol dobrý politik, ktorý sa usiloval o rôzne reformy, v ktorých bol často sám. Bojoval s Turkami, ale aj s viacerými uhorskými magnátmi.

Keď mal Žigmund tri roky, otec mu naplánoval sobáš s dcérou norimberského burggrófa Fridricha Hohenzollernského, Katarínou. Keby sme chceli povedať, že Žigmund bol milované dieťa svojho otca, ktorému Karol IV. s láskou odovzdával všetky skúsenosti, klamali by sme. Jeho otec mal oči len pre syna Václava, ostatné deti, medzi nimi i Žigmund, ostali na okraji záujmu. Aj preto pociťoval k staršiemu bratovi nenávisť podnietenú žiarlivosťou.

Možno aj ťažké detstvo malo podiel na tom, že Žigmund nebol práve manželom roka. Prvé jeho manželstvo bolo plné chladu, druhé bolo tak trochu diplomatickým ťahom. Rovnocennú partnerku snáď našiel až v Barbore Celjskej, ktorú však dal krátko pred svojou smrťou uväzniť.

Viete, že táto postava dejín bola spojená aj s Podpoľaním? Zámok vo Vígľaši by vám o tom vedel rozprávať. Práve Žigmund Luxemburský ho dal prestavať na poľovnícky zámok. A jeho rukopis tam nájdete aj dnes. Stačí len prísť a preskúmať ho.

V roku 1408 tu vzniká Rád draka. Žigmund Luxemburský spolu s manželkou Barbarou si totiž dali dva a dva dokopy a pozvali sem svojich prívržencov, s ktorými vytvorili akúsi koalíciu. Stretnutia tejto koalície sa konali priamo na vígľašskom zámku.

Ani po rokoch Zámok Vígľaš na Žigmunda nezabúda. Organizuje totiž Žigmundove slávnosti, ktoré sú akýmsi návratom do doby, kedy bol tento zámok vyhľadávaným poľovníckom miestom na oddych. Môžete sa tešiť na prehliadku lukostreľby, šermiarske súboje či ochutnať historickú kuchyňu. Samozrejmosťou je aj prehliadka zámku či sokoliarske vystúpenie.

V našej sekcii Kadečo z Podpoľania si prečítajte Zvláštne krásne čaro – Zámok Vígľaš