Prícestný vyrezávaný kríž - Dúbravy
Prícestný vyrezávaný kríž - Dúbravy
Dúbravy