Vyrezávaný kríž
Vyrezávaný kríž
Podkriváň
obľúbené miesto