Anton Emanuel Timko
Anton Emanuel Timko
www.nocka.sk
Podkriváň
obľúbené miesto
Pamätník spisovateľovi 
Prozaik, autor cestopisných, dobrodružných a sentimentálnych próz, vydavateľ, redaktor, autor literatúry pre deti a mládež, publicista. 
Rodák zo Seliec pri Banskej Bystrici študoval na gymnáziu a učiteľskom ústave v Banskej Bystrici. Po štúdiách pôsobil ako organista a učiteľ v Radvani, Bystrej, Haliči pri Lučenci. Potom sa dostal do Velikej, odkiaľ po intrigách kolegov musel odísť. Ostatok života prežil v Trhanovej (dnešný Podkriváň), kde aj umrel, má pomník i pamätnú tabuľu.
O Timkovi sa dá povedať, že patril medzi priekopníkov detskej dramatickej spisby. Jeho práce boli síce prevažne motivované nábožensko-výchovnými pohnútkami, ale nemožno im uprieť osobitý pohľad.
Tvorba:  – komédia Hlucháň v cedile, Chlapec, ktorý chodil poza školu, Betlehem, Statočný drotárik, Dobrosrdečný chlapec, Ukradnutý prsteň. Pravdepodobne napísal aj prvú maňuškovú hru Krumpľová polievka, ktorá však ostala v rukopise. Z nemčiny preložil pre deti známy päťdejstvový príbeh o Snehulienke – Belinka a sedem trpaslíkov. V tomto žánri sa realizoval jeho sklon k hravosti a humoru, najmä, keď si volil žáner zvieracej rozprávky – Vlk špekulant, či Macko, príhody tatranského medveďa.

Anton Emanuel Timko obsahuje galériu