Zvonica Stožok
Zvonica Stožok
Stožok
obľúbené miesto
Kultúrna pamiatka postavená v roku 1863.

Zvonica Stožok obsahuje galériu