Panoramatický výhľad - Katruška
Panoramatický výhľad - Katruška
www.hrinova.sk
Hriňová
obľúbené miesto
Bralo Katruška - sa údajne volá po Jánošikovej milej. Na tejto skale je aj tzv. Zbojnícky tanec, na ňom kamenné sedadlá a zbojnícka pivnica, do ktorej zlý duch nedopustí ľudí vstúpiť. Odtiaľto mala byť Katruška zhodená za nevernosť. Na brale sú vraj valaškou vyťaté nejaké znaky. 

Panoramatický výhľad - Katruška obsahuje galériu