Family Skydiving Club Očová
Family Skydiving Club Očová
www.padaj.sk
Očová
obľúbené miesto

Letisko Očová - kontakt: 0918 542 533

Parateam Očová začal svoju činnosť v období po 2. svetovej vojne a hneď od svojho vzniku jeho členovia patrili k najlepším v bývalom Československu.
Najznámejšou osobnosťou para oddielu bol prof. Juraj Kriváň, ZMŠ, ktorý v súťažiach na presnosť pristátia v jednotlivcoch a v družstvách dosiahol vynikajúce výsledky a získal viacero rekordov ( MS Francúzsko l945 - 7. miesto, ZSSR 1956- 1. miesto).
V tomto období bol jednou z hlavných činností klubu výcvik brancov pre armádu, ktorých sa ročne vycvičilo viac ako sto. Hlavnou náplňou však zostal výcvik športových parašutistov. Juraj Kriváň nezostal jediný, ale ako vynikajúci inštruktor parašutizmu vychoval viacero svojich nástupcov, z ktorých treba hlavne spomenúť Jána Majora, Ľuda Jerguša a Milana Zachara.
V 70. rokoch sa najlepšími výsledkami prezentovali Vladimír Farbák a doteraz ešte stále aktívna parašutistka Daria Vrbická, MŠ, ktorá získala na neoficiálnych Majstrovstvách Európy zlatú medailu a v r. 1978 sa stala majsterkou ČSSR.

www.www.aeroklub-ocova.sk

Family Skydiving Club Očová obsahuje galériu