Kupalisko
Kupalisko
www.tsdetva.sk
Detva
obľúbené miesto
Prevadzkovatel - Technicke služby mesta Detva

Kupalisko obsahuje galériu