obvodné zdravotné stredisko
obvodné zdravotné stredisko
Hrochoť
obľúbené miesto

Obvodné zdravotné stredisko:

- ambulancia praktického lekára pre dospelých

- stomatologická ambulancia

obvodné zdravotné stredisko obsahuje galériu