obvodné zdravotné stredisko
obvodné zdravotné stredisko
Hrochoť