Ambulancie - areál ZŤS
Ambulancie - areál ZŤS
www.hrinova.sk
Hriňová
obľúbené miesto
Záchranná služba - FALCK Záchranná, a.s.
Ambulancie:
- gynekologická ambulancia
- ambulancia praktického lekára
- stomatologická ambulancia
- fyziatricko - rehabilitačné oddelenie ( LDCH, s.r.o., Detva)

Ambulancie - areál ZŤS obsahuje galériu