Vyrezávaný kríž s pamätnou tabuľou
Vyrezávaný kríž s pamätnou tabuľou
Detva
obľúbené miesto
Prícestný kríž s pamätnou tabuľou:
" Na pamiatku obetiam zastreleným pri vpáde okupačných vojsk Waršavskej zmluvy v r. 1968 a tiež ostatným zavraždeným v tomto okolí venujú občania Detvy a SĽS v Detve."

Vyrezávaný kríž s pamätnou tabuľou obsahuje galériu