Pamätná tabuľa - padlí v II.sv.vojne
Pamätná tabuľa - padlí v II.sv.vojne
Dúbravy
obľúbené miesto