Prícestný vyrezávaný kríž - Iviny
Prícestný vyrezávaný kríž - Iviny
Dúbravy
obľúbené miesto