Kaplnka - pomník pre vojaka
Kaplnka - pomník pre vojaka
Detva
obľúbené miesto
PAMIATKE HRDINOVI JOZEFOVI KRUŽLIAKOVI
Narodenému dňa 21.11.1919, ktorý narukoval a padol 15.9.1942 v rusku. Postavil jeho otec Jozef Kružliak.

Kaplnka - pomník pre vojaka obsahuje galériu