Prícestný dvojitý vyrezávaný kríž
Prícestný dvojitý vyrezávaný kríž
www.hrinova.sk
Hriňová