Kamenný kríž
Kamenný kríž
Hriňová
obľúbené miesto
Kamenný kríž s vyobrazením kráľa Mateja Korvína - z konca 19.stor.

Kamenný kríž obsahuje galériu