Prícestný vyrezávaný kríž - Snohy
Prícestný vyrezávaný kríž - Snohy
Hriňová