Vojenský hrob
Vojenský hrob
Hriňová
obľúbené miesto