Kaplnka - Snohy
Kaplnka - Snohy
www.slovakregion.sk
Hriňová
obľúbené miesto
Kaplnka zasvätená Narodeniu Panny Márie. Bola postavená v r. 1947. 
Zaujímavosťou je, že množstvo komponentov je zo starej kaplnky z Hriňovej. Na parcele č. 14310 v Hriňovej, stála v minulosti prvá kaplnka v obci, bola z r. 1866. V súčasnosti na jej mieste stojí Dom smútku. Oltár z tejto kaplnky, ako aj ďalšie časti boli použité pri výstavbe kaplnky na Snohách.
Kaplnka na Snohách je zo všetkých kaplniek postavených na území Hriňovej najväčšia.

Kaplnka - Snohy obsahuje galériu