Kalvária - krížová cesta
Kalvária - krížová cesta
Hriňová
obľúbené miesto

Kalvária pozostáva zo štrnástich
zastavení, pričom dvanáste tvoria tri kríže. 
Od
januára do júna 2009 farníci v priestoroch fary spracúvali tuhárske kamene na
výstavbu kaplniek zastavení. Do septembra 2009 vybudovali samotné zastavenia,
ktorých tvorcom je Ján Bohumeľ zo Stožku, a v októbri toho istého roka urobili aj prístupovú komunikáciu. 
Vo výklenkoch kaplniek sú
umiestnené obrazy výjavov na drevenom podklade, ktoré farnosť zakúpila v
Taliansku. Prvých desať zastavení je popri stúpajúcej ceste, zvyšné štyri
nájdeme na trávnatej plošine. Prostredný je umelecky vyzdobený.Kalvária - krížová cesta obsahuje galériu