Náučný chodník - Vodopád Bystrého potoka
Náučný chodník - Vodopád Bystrého potoka
Hriňová
obľúbené miesto
Náučný chodník začína u Kapucínov na Raticovom vrchu a končí pri vodopáde Bystré. Na jeho trase je osadených 10 informačných tabulí. Jednotlivé tabule informujú turistov o živote na Hriňovských lazoch, ako aj o faune a flóre v Chránenej krajinnej oblasti Poľana. Náučný chodník je vybudovaný na Zelenej turistickej trase.
Dĺžka náučného chodníka sú 3 km s možnosťou pokračovať k Horskému hotelu Poľana alebo inými turistickými trasami.

Náučný chodník - Vodopád Bystrého potoka obsahuje galériu