Zvonica Biele Vody
Zvonica Biele Vody
Hriňová
obľúbené miesto
Podľa starého rukopisu bola zbierka na zvon v roku 1908 a v tom istom roku už na zvone aj zvonili. Preto je predpoklad, že zvonica už bola v tomto roku postavená. Z darov obyvateľov a chatárov Bielych Vôd bola opravená v roku 2008.

Zvonica Biele Vody obsahuje galériu