Báťkova lipa
Báťkova lipa
www.hrinova.sk
Hriňová
obľúbené miesto

Chránený strom "Báťkova lipa" bol vyhlásený všeobecnou záväznou vyhláškou Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 11/2000 z 2. mája 2000, s účinnosťou od 1 septembra 2000. 

Báťkova lipa bola vyhlásená za chránenú z dôvodu zabezpečenia ochrany jedinca lipy malolistej (Tilia cordata) solitérny jedinec s obvodom kmeňa 625 cm, výškou cca 30 m a šírkou koruny cca 25 m s prepokladaným vekom cca 255 rokov.


Báťkova lipa obsahuje galériu