Kaplnka u Šuľkov
Kaplnka u Šuľkov
www.hrinova.sk
Hriňová
obľúbené miesto
Kaplnka bola postavená v roku 1926. Kaplnka je zasvätená Nenebovzatiu Panny Márie. Na zvone je nápis " Kráľovná sv. ruženca, oroduj za nás!"

Kaplnka u Šuľkov obsahuje galériu