Prameň Slatiny
Prameň Slatiny
Hriňová
obľúbené miesto
Rieka Slatina na strednom Slovensku preteká územím okresov Detva a Zvolen. Prameň Slatiny sa nachádza na juhozápadnom svahu Sihlianskej planiny.
Rieka je dlhá 55,2 km a je tokom III. rádu. Na jej toku sa nachádzajú 2 vodné diela. Na hornom toku Vodárenská nádrž Hriňová a blízko mesta Zvolen vodná nádrž Môťová.

Prameň Slatiny obsahuje galériu