Prícestný vyrezávaný kríž -Blato
Prícestný vyrezávaný kríž -Blato
Hriňová
obľúbené miesto