Breziny - Aladár
Breziny - Aladár
Očová
obľúbené miesto
Osada Očovej - zvaná Horný Majer - Názov pochádza z histórie - podľa správcu majetku Horného Majera, ktorý sa údajne volal Aladár.V tejto usadlosti bol problém s vodou, preto ľudia vybudovali vodovod - umelo odviedli časť potoka Chochulka do umelo vybudovaneho tajchu na Brezinach. Potrubie je 4 km dlhé a zásobovalo studne v osade a zbytkova voda koncila v tajchu. Ten bol vybudovany ako zásobáreň v prípade požiaru, na pranie ako aj napajanie dobyka. V okolí tajchu boli vysadené lipy, ktoré dávajú tomuto miestu čarovný nádych.

Breziny - Aladár obsahuje galériu