Prameň-Medokýš Na lazoch
Prameň-Medokýš Na lazoch
Horný Tisovník