Zvonica - murovaná
Zvonica - murovaná
Horný Tisovník
obľúbené miesto