Drevená zvonica
Drevená zvonica
Horný Tisovník
obľúbené miesto