Maľované náhrobníky
Maľované náhrobníky
www.alac.estranky.sk
Horný Tisovník
obľúbené miesto
Bohato zdobené a bohato tvarované kamenné a drevené ľudové náhrobníky evanjelikov augsburského vyznania vznikajúce v rozmedzí rokov 1870 – 1930 v dedinách Horný a Dolný Tisovník, sú najreprezentatívnejšou a najucelenejšou ukážka ľudovej tvorivosti a ľudového výtvarného prejavu Novohradu, pre ktorú je charakteristická mnohorozmernosť výpovede. Je v nich zakomponované mnohé z ľudovej viery a filozofie, ale i množstvo zaujímavých a cenných informácií zo života jednotlivcov i celých dedinských spoločenstiev.
Výzdoba kamenných náhrobníkov v Dolnom Tisovníku je v porovnaní s ostatnými obcami výrazne plastická, s motívmi, ktoré sa v okolí v takejto podobe nevyskytujú. Náhrobníky, ktoré ľudoví tvorcovia vyhotovovali, nemali výzdobu len z prednej strany, ale ornamentmi a farbami dotvárali i boky a tiež ich zadnú stranu.
V Dolnom Tisovníku náhrobníky zhotovovali neškolení majstri v rokoch 1870 - 1910. Na základe ústnej tradície aj istých osobitostí náhrobníkov je predpoklad, že tu pôsobil jeden či viacerí talianski kamenári, od ktorých sa priučili kamenárstvu miestni muži.
Náhrobníky nie sú len jednoduchým označením hrobu, ale oslavou života. Farebné prevedenie, jemné texty na náhrobníkoch a špecifické motívy - srdce, rastlinné ornamenty, pletence.


Maľované náhrobníky obsahuje galériu