Chránený areál Dolná Zálomská
Chránený areál Dolná Zálomská
www.chkopolana.eu
Očová
obľúbené miesto

Chránený areál Dolná Zálomská je ukážkou dobre zachovaných druhovo bohatých prameniskových, slatinných a stredne vlhkých lúčnych spoločenstiev, ktoré reprezentujú typickí predstavitelia fauny a flóry.

 Okolo chráneného areálu vedie modrá turistická značka a náučný chodník Kyslinky - Poľana - Kyslinky.
Chránený areál Dolná Zálomská obsahuje galériu