Jánošíkova skala
Jánošíkova skala
Hrochoť
obľúbené miesto

Prírodná pamiatka Jánošíkova skala je mohutné aglomerátové bralo s výškou až 30 metrov a 200 metrov dlhé. Patrí do Chránenej krajinnej oblasti Poľana
a rozloha chráneného územia je 1,68 hektára.
Jánošíkova skala je prírodnou pamiatkou so 4.stupňom ochrany.
Leží na okraji kaldery neogénneho stratovulkánu Poľana v Hrochotskej doline. Zvislá stena skaly je budovaná andezitovou brekciou, ktorej lapilly, bloky a bomby sú stmelené tufovým tmelom.  Zvetrávacie procesy mechanicky porušujú komplex pozdĺžnymi trhlinami a vytvárajú počiatočné štádium skalného mesta. Mechanickým zvetrávaním vznikol aj otvor uprostred brala, pripomínajúci malú jaskyňu.

Celý vrchol Jánošíkovej skaly lemuje vychodený, úzky, zarastený chodníček, na ktorý je posledné roky zakázaný výstup 

V jej bočnej časti sa zachovala kotlovitá priehlbina a zároveň jaskyňa, nazývaná Abčiná. Podľa povesti si slovenský zbojník Juraj Jánošík práve do Abčinej ukrýval svoje poklady spúšťajúc sa zhora do jaskyne na lane.


Jánošíkova skala obsahuje galériu