Skaly pod chatkami
Skaly pod chatkami
www.kalamarka.sk
Detva
obľúbené miesto
Horolezecká činnosť pod Poľanou
Horolezecká činnosť pod Poľanou má už za sebou dlhú lezeckú históriu. Pod Poľanou je niekoľko miest na lezenie. Medzi ne patrili Melichová skala, Skaly Otca Ubu za horárňou, vodopád Bystrô, skaly na Vrch Detvy. Na týchto miestach je dnes prísny zákaz akejkoľvek horolezeckej činnosti z dôvodu ochrany prírody. Na vodopáde Bystrô je povolené liezt len po zamrznutej časti a na skalné miesta sa nesmie zasahovať. Sú tam lezitelné dve miesta Pravý ľad III a Ľavý ľad IV.
Najfrekventovanejšou lezeckou oblasťou pod Poľanou je Kalamárka.
Správca skál na Kalamárke:
Jozef Sklenár, jozosklenar@gmail.com | mobil: +421 902 806 547
Tomáš Babic, tomas.babic@zoznam.sk | mobil: +421 903 862 250

Horolezecká činnosť v prírodnej pamiatke Kalamárka

Skaly pod chatkami
Skaly pod chatkami 775 m n. m. - prírodná pamiatka s 2. sturňom ochrany. Nachádza sa cca 10 min. juhovýchodne smerom od Vrchných skál. Veľmi zaujímavý andezitový múr, s výškou so 20 m, využívaný na voľné lezenie.

Skaly pod chatkami obsahuje galériu