Turistická ubytovňa RD Látky
Turistická ubytovňa RD Látky
+421455376391
www.rd.latky.sk
Látky Látky 130
obľúbené miesto
Turistická ubytovňa RD Látky  poskytuje ubytovacie
kapacity 75 lôžok v 2 a viac posteľových izbách so stravovaním, ktoré
je zabezpečené priamo v budove v závodnej jedálni. V priestoroch
ubytovne je sauna, spoločenská hala. 
Vhodné pre kolektívne
zájazdy, rekreácie, sústredenie športovcov, rôzne školenia a
spoločenské udalosti. 
Rázovitá vrchárska krajina s najvyšším vrchom Bykovo, 1.111 m. n. m. je
obľúbeným a vyhľadávaným miestom pre chalupárčenie, poskytuje miesta na
relax a je výborným a zaujímavým miestom pre turistické aktivity.
Vhodné klimatické podmienky v zime vytvárajú priestor pre zimné športy.
V
letných mesiacoch
sú v okolí vhodné podmienky pre šport, pešie i cyklistické vychádzky
spojené so zberom húb a lesných plodov.
V
zimných mesiacoch
sú výborné podmienky pre lyžovanie. Roľnícke družstvo prevádzkuje dva
lyžiarske vleky s osvetlením, umelým zasnežovaním a občerstvením. V
blízkom okolí je k dispozícii ďalších 6 lyžiarskych stredísk a
lyžiarsky bežecký areál.
Priľahlé lesy sú
vyhľadávaným miestom
pre poľovníkov.
Roľnícke družstvo má uznaný poľovný revír o výmere 2.334 ha (k.ú.
Látky, Cinobaňa, Málinec) s možnosťou lovu jelenej, srnčej a diviačej
zveri. 
V okolitých
usadlostiach a lazoch sa môžu návštevníci tejto oblasti stretnúť s
tradičnou poľnohospodárskou činnosťou, s výrobcami ľudových výrobkov -
výrobou prútených košov, rezbárstvom, výrobou šindľa, ovčích koží,
ovčích syrov, výšivkárstvom, tkaním kobercov a plátna.

Turistická ubytovňa RD Látky obsahuje galériu