Prírodná pamiatka - Krivánsky potok
Prírodná pamiatka - Krivánsky potok
Podkriváň
obľúbené miesto
Prírodná pamiatka - chránený horný tok Krivánskeho potoka v dĺžke cca 2,65 km s pobrežnou vegetáciou, s výskytom chráneného a ohrozeného druhu flóry - Perovníka Pštrosieho. Pozornosť si zasluhuje výskyt nezábudky močiarnej a zubačky žľaznatej. Stupeň ochrany je č. 4.

Prírodná pamiatka - Krivánsky potok obsahuje galériu