Info centrum - Remeselný dvor Očová
Info centrum - Remeselný dvor Očová
www.remeselnydvor.eu
Očová
obľúbené miesto

Svoje služby tu  ponúka aj informačná kancelária, kde je možnosť zakúpenia pamiatkových predmetov.

Remeselný dvor sa nachádza v mieste známeho očovského mlyna. Pôvodná budova z r. 1918 bola komplexne prestavaná v r. 2008 do modernej podoby, zachovali sa však hospodárske budovy a mlynský náhon. V minulosti bola pri mlyne kováčska vyhňa.

Exteriér Remeselného dvora je zaujímavý svojou malou vodnou elektrárňou, ako aj novou chlebovou pecou. 

Návštevníci Očovej si tiež môžu pozrieť pravidelne realizované výstavy výtvarných a iných umeleckých diel, skúsiť svoju zručnosť pri tkaní pokrovcov na tradičných krosnách, pozrieť typický očovský ženský i mužský kroj. V rámci tvorivých dielní, ktoré sa konajú každé 2 týždne, sú v ponuke kurzy práce s tradičnými materiálmi alebo rôzne techniky zdobenia

Kontakt:

tel. č.: 045/5349668, mob.: 0917200425,


Info centrum - Remeselný dvor Očová obsahuje galériu