Zdravotné stredisko
Zdravotné stredisko
www.zvolenskaslatina.sk
Zvolenská Slatina
obľúbené miesto
Zdravotné stredisko s ambulanciami:
* ambulancia praktického lekára pre dospelých
* ambulancia praktického lekára pre deti a dorast
* gynekologická ambulancia
* stomatologická ambulancia

Zdravotné stredisko obsahuje galériu