Zdravotné stredisko
Zdravotné stredisko
Vígľaš
obľúbené miesto

- ambulancie praktických lekárov pre dospelých

- stomatologická ambulancia

Zdravotné stredisko obsahuje galériu