Vrchné skaly - Hradisko
Vrchné skaly - Hradisko
www.kalamarka.sk
Detva
obľúbené miesto
Horolezecká činnosť pod Poľanou
Horolezecká činnosť pod Poľanou má už za sebou dlhú lezeckú históriu. Pod Poľanou je niekoľko miest na lezenie. Medzi ne patrili Melichová skala, Skaly Otca Ubu za horárňou, vodopád Bystrô, skaly na Vrch Detvy. Na týchto miestach je dnes prísny zákaz akejkoľvek horolezeckej činnosti z dôvodu ochrany prírody. Na vodopáde Bystrô je povolené liezt len po zamrznutej časti a na skalné miesta sa nesmie zasahovať. Sú tam lezitelné dve miesta Pravý ľad III a Ľavý ľad IV.
Najfrekventovanejšou lezeckou oblasťou pod Poľanou je Kalamárka.
Správca skál na Kalamárke:
Jozef Sklenár, jozosklenar@gmail.com | mobil: +421 902 806 547
Tomáš Babic, tomas.babic@zoznam.sk | mobil: +421 903 862 250

Horolezecká činnosť v prírodnej pamiatke Kalamárka

Vrchné skaly (Hradisko)

Vrchné skaly 808 m n. m. - prírodná pamiatka o výmere 1,43 ha so 4. stupňom ochrany asi 5 km severne od Detvy. Malebné vyvreninové bralá eróziou rozčlenené do stien veží a komínov. Svojou výškou, ktorá presahuje 18 m, sú ideálnym lezeckým terénom.

Vrchné skaly - Hradisko obsahuje galériu