LDCH
LDCH
Detva
obľúbené miesto
LDCH - Liečebňa pre dlhodobo chorých
Ambulancie:
- ortopédia
- psychiatrická ambulancia
- geriatrická ambulancia
- endokrinológia
- diabetológia
- chirurgická ambulancia
Pracovisko RTG
Rehabilitačné pracovisko
Oddelenie klinickej biochémie a hematológie

LDCH obsahuje galériu