Rescue Med
Rescue Med
www.rescuedetva.sk
Detva
obľúbené miesto
Ambulancie:
- ambulancie detských lekárov
- neurologická ambulancia
- praktický lekár
- interné ambulancie
- gynekologická ambulancia
- logopedické ambulancie

Pracovisko SONO

Rescue Med obsahuje galériu