Ubytovanie u Heleny - Sauna
Ubytovanie u Heleny - Sauna
Hriňová
obľúbené miesto
Hostia majú k dispozícii novú saunu s odpočívacou miestnosťou s možnosťou skupinovej
masáže..

Ubytovanie u Heleny - Sauna obsahuje galériu